Er zijn meerdere manieren om spanning en vaart toe te voegen aan je verhaal.
Je kunt onder andere gebruik maken van een proloog of een epiloog.


Proloog

Een proloog is een korte tekst die voorafgaat aan je verhaal. De proloog is de eerste kennismaking tussen de lezer en je boek. Je kunt in dit stuk tekst alvast spanning oproepen of nieuwsgierigheid opwekken, door iets te vertellen over wat aan het eigenlijke verhaal vooraf is gegaan. Het verhaal begint daarna met een duidelijke reden, een weerstand waardoor alles verandert, en een proloog kan het contrast met dit veranderende leven van je hoofdpersoon goed duidelijk maken. Ook kun je met je proloog juist iets vertellen over het einde van het boek. Dit mag best een beetje cryptisch of onbegrijpelijk zijn, want dan wil je lezer juist weten wat er gaat gebeuren, wat de hoofdpersoon ertoe heeft gedreven om iets te doen.

Epiloog

Een epiloog is een stuk tekst aan het einde van het verhaal en vertelt over het algemeen iets wat zich na afloop afspeelt. Je kunt met de epiloog een tijdsprong maken naar de levens van je personages in de toekomst. Ook kan je hoofdpersoon een monoloog houden waarin hij terugblikt op wat er gebeurd is. Je kunt met een epiloog een verhaal helemaal afsluiten voor je lezer, of juist een nieuwe, onverwachte gebeurtenis (plot-twist) oproepen die het begin van een volgend boek inluidt. Met een epiloog kun je eigenlijk alle kanten op, al is deze over het algemeen wel verhelderend, daar waar een proloog best geheimzinnig mag zijn.

Ballade van Slangen en Zangvogels

Ik heb het boek ‘De ballade van slangen en zangvogels’ van Suzanne Collins gelezen. Dit boek is de prequel op de Hongerspelen, en gaat over de jonge president Snow en zijn naoorlogse leven in het Capitool. Ook dit boek werd afgesloten met een epiloog. Ik hou hier erg van, omdat ik alle lijntjes die neergezet werden zelf begon in te vullen. Ik zag helder voor me hoe het leven van de jonge Snow verder verlopen moest zijn, en hoe hij ontwikkeld is tot het vreselijke mens dat we in de Hongerspelen leerden kennen. De epiloog zorgde ervoor dat het boek nog nawerkte in mijn hoofd, lang nadat ik het had uitgelezen.

De proloog en epiloog zijn dus tools waarmee je de fantasie van je lezer kunt openzetten, maar let wel op dat je ze alleen gebruikt als het noodzakelijk is voor je verhaal. Schrijven om het schrijven werkt nooit in je voordeel ;).