Lestips bij ‘Olle en de Boekenvloek’

Olle en de Boekenvloek is een spannend en grappig avonturenverhaal vol magie.

Wil je een les geven rondom dit boek? Hieronder vind je een aantal bruikbare tips.

Over het boek

Voorlezen: Vanaf 8 jaar
Zelf lezen: Vanaf 9 tot 12 jaar
Illustrator: Esther Leeuwrik
Uitgever: Clavis Books
Inhoud: 185 pagina’s, incl. illustraties
Prijs: €15,95 euro
Bindwijze
: Hardcover
Jaar van verschijning: 2018

Ben jij dapper genoeg om dit boek te lezen? Niet ieder verhaal is namelijk wat het lijkt, en niet iedereen is te vertrouwen…

Olle Piekema woont in Plummert, een dorp waar nooit iets spannends gebeurt. Totdat zijn gemene klasgenootje Aurora ineens niet meer op school komt. Lekker rustig, denkt Olle. Maar als er nog meer kinderen verdwijnen, waaronder zijn eigen zusje, is het hele dorp in rep en roer. Olle gaat samen met zijn beste vriendin Bibi en zijn opa Bram op onderzoek uit. Al snel komen de drie erachter dat er in hun dorpsbibliotheek hele vreemde dingen gebeuren.

Een grappig en spannend verhaal over de kracht van boeken. Voor boekenverslinders vanaf 9 jaar.

Over de personages

Olle Piekema (12 jaar)

Olle is een mollige jongen met donkerblonde stekels. Hij is een allemansvriend, enthousiast en lief, maar ook onzeker en onhandig. Hij heeft een aanstekelijke lach, praat met veel gebaren en is gek op zijn jojo’s. Hij houdt ervan om helemaal op te gaan in de boeken van zijn opa Bram. En hij houdt van eten, vooral van stamppotten (ook in de zomer). In het verhaal wordt Olle steeds dapperder; hij doet alles om de Boekenvloek op te heffen en zijn zusje te redden.

Opa Bram Weltevreden (64 jaar) Opa Bram is de vader van Olles moeder. Hij is klein, heeft grijs haar en een baard, borstelwenkbrauwen en twinkelogen. Hij is onverslaanbaar vrolijk en nieuwsgierig, maar ook sarcastisch en rommelig. Hij heeft erg veel energie en is altijd in voor avontuur. Soms doet hij zijn best om streng te zijn, maar dat is niet zo voor hem weggelegd. Er schuilt een klein kind in hem, dat er samen met Olle en Bibi alles aan doet om tegen Buil te strijden.

Bibi Brandts (12 jaar)

Bibi is Olles beste vriendin. Ze is tenger, heeft rossige krullen, een gezicht vol sproeten en grote tanden met een spleetje ertussen. Bibi is geordend en keurig, maar ook erg nieuwsgierig, ongeduldig en een flap-uit. Ze praat netjes, soms zelfs jufferig. Ze houdt ervan om bij Olle thuis te zijn, want daar hoeft niet alles zo strak volgens schema als bij haar moeder. In dit verhaal trekt zij Olle soms net over die streep, waar hij niet overheen durft.

Bibliothecaris Buil (65 jaar) Buil is de grote chagrijn in dit verhaal. Hij is lang, mager en heeft een afzakkend brilletje. Met zijn glurende varkensoogjes beoordeelt hij iedereen die in zijn bibliotheek komt. Hij is gefrustreerd, ouderwets en ontzettend onaardig. In zijn jonge jaren zocht hij naar waardering, die hij nooit heeft gekregen. Hij heeft een hekel aan kinderen. Hij zint op wraak, en nu het hem gelukt is de Boekenvloek te laten werken, heeft hij eindelijk het gevoel ergens goed in te zijn.

Bij de volgende lestips is gebruik gemaakt van lesmateriaal ontwikkeld door Lieke van Duin en Jos van Hest. Bron: //woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/lampje-lessuggesties-2018/ 

Groepsgesprek

Een goede manier om een kinderboek klassikaal te bespreken is door Aidan Chambers ontwikkeld. Chambers is een Engelse jeugdboekenschrijver die in 2002 de Hans Christian Andersenprijs kreeg. Hij is ook een specialist in leesbevordering en hij beschrijft deze aanpak, ontstaan in de praktijk van de basisschool, in zijn boeken Vertel eens en De leesomgeving, samengevoegd in Leespraat, Biblion 2012. De Vertel eens-aanpak komt erop neer dat de klas ongeveer drie kwartier over een boek praat naar aanleiding van vragen die de leerkracht stelt. De werkwijze is te gebruiken in de hele basisschool, op het vmbo en in de onderbouw havo/vwo.

De basisvragen van Chambers, die meestal veel reactie ontlokken, zijn:
1. Wat vind je goed aan het boek?
2. Wat vind je minder goed aan het boek?
3. Wat vind je moeilijk? Makkelijk? Grappig? Bijzonder? Interessant?
4. Wat valt je op aan hoe het boek is geschreven en getekend?

Zet de antwoorden van de leerlingen op deze vragen in steekwoorden op het bord. De eerste drie vragen vormen een inleiding tot de laatste vraag, die het belangrijkst is: hoe zit het boek in elkaar? Als je kinderen leert daarop te letten, gaan ze beter kijken, luisteren en lezen. Dan kunnen ze meer genieten van een boek, en daar gaat het uiteindelijk om. Als ze er eenmaal mee geoefend hebben, dringt een boek beter tot hen door. Zodra de leerlingen doorhebben dat dát nu stijlkenmerken zijn, gaan ze die in andere boeken ook herkennen. Soms vinden leerlingen na zo’n bespreking moeilijke aspecten niet moeilijk meer, of vallen hen opeens leuke dingen op die ze eerst niet zagen.

Voorbeelden van antwoorden op vraag 4:

Qua inhoud

• Olle is een allemansvriend, een beetje klunzig, maar toch dapper.
• Bibi heeft veel goede ideeën en durft ook erg veel.
• Er verdwijnen steeds meer kinderen uit het dorp Plummert.
• Alle volwassenen zitten op het verkeerde spoor.
• In hele korte tussenstukjes kom je erachter waar de vermiste kinderen terecht gekomen zijn.
• Olle en Bibi verdenken de bibliothecaris steeds meer, en ze willen hem op heterdaad betrappen.
• Olle en Bibi hebben een volwassene nodig om hem te helpen, dus vragen ze opa Bram.
• Als Olles zusje Jet vermist raakt, wordt Olle steeds dapperder en wilt haar echt redden.
• Olle, Bibi en opa Bram kunnen heel goed samenwerken.
• Olle verdwijnt in twee boeken, om Jet en ook Aurora te redden.
• Alle kinderen moeten gered worden om de boekenvloek op te heffen.
• Olle kan uiteindelijk zelf ook toveren, en redt daarmee iedereen.

Qua vorm (tekst)
• Het verhaal is grappig, maar ook spannend.
• Soms lijkt het realiteit, maar er is ook magie in verborgen.
• Er worden verschillende lettertypes gebruikt voor de stukken waarin de kinderen verdwenen zijn.
• Meestal wordt er vanuit Olle verteld, en soms vanuit de verdwenen kinderen.
• Het verhaal is in de verleden tijd geschreven.

Qua vorm (illustraties)
• Het is een boek met een gekleurde omslag.
• De tekeningen in het boek zijn zwart-wit.
• Er zitten grote en kleine tekeningen in het boek.

Aan de slag

Hieronder staat een aantal lestips: praat-tips en doe-tips.
Olle en de Boekenvloek kan worden voorgelezen of gelezen door kinderen vanaf 9 jaar.
Je mag er vrij mee omgaan, het kan altijd anders!

Praten

Over Olle
In het boek is Olle vaak te zien. Praat met elkaar over hem. Wat is hij eigenlijk voor jongen? Hou oud is hij, volgens jou? Wat voor eigenschappen heeft hij? Is hij aan het begin van het boek anders dan aan het einde? Hoe anders?

Schrijf de volgende woorden op het bord: zielig, dapper, huilerig, dom, slim, vreemd, verlegen, eenzaam, bang, vrolijk, sterk, zwak, handig, onhandig, kwaad, lief, – nog iets anders. Vraag de kinderen om één woord te kiezen dat Olle het meest is. Ze zoeken in het boek een stukje dat bij hun antwoord past en lezen het voor. Welke eigenschap van Olle zou jij willen hebben?

Over bijfiguren
Olle is de belangrijkste figuur uit het boek, de hoofdpersoon. Zijn er ook nog andere belangrijke personen (bijfiguren) in het boek? Wie zijn dat? Leg het aan elkaar uit.

Over pesten
De allereerste keer dat ze hem als slachtoffer uitkoos, stond nog op zijn netvlies gebrand. Hij fietste door diezelfde Kerkstraat. Jet was nog te klein voor school. ‘Wil je me alsjeblieft helpen? Mijn sleutel ligt in het kippenhok,’ had Aurora met een pruillip gevraagd. Ze stond voor het hek bij de familie Bolder, draaide aan haar blonde vlechtje en wees droevig naar het hok in hun voortuin. ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ had Olle gevraagd. ‘Ik wilde eieren rapen voor mevrouw Bolder,’ had ze geantwoord. Hij was de kippenren in gekropen, waarna Aurora het deurtje had dichtgedraaid. Voor het oog van alle schoolgaande kinderen zat hij daar, tussen de hoopjes kippenpoep. Terwijl hij nog doodsbang voor die beesten was ook.

Praat met elkaar over pesten. Wanneer is iets pesten, wanneer is iets een grap? Wat moet je doen als je gepest wordt? Hoe kun je iemand helpen die gepest wordt? Wat zou jij doen als je Olle opgesloten zag worden in het kippenhok?

Over bang zijn
Olle deinsde achteruit en hapte naar adem. Zijn ogen prikten van het felle licht. Met zijn rechterhand zocht hij naar Bibi. ‘Nootjes!’ riep hij. Zure braak steeg omhoog uit zijn maag. Hij hield zijn vuist voor zijn mond. ‘Kom mee!’ Bibi trok hem aan zijn shirt achteruit. Wankelend renden ze richting hun fietsen. Toen hij achteromkeek ving hij nog net een glimp op van Buil, die rustig naar het gangpad liep en het boek oppakte.

Wanneer ben jij voor het laatst heel bang geweest? Wat voelde je toen? Wat deed je toen om de angst weg te krijgen? Wat helpt het beste tegen angst? Wat zou jij doen om Olle en Bibi te helpen?

Over dapper zijn
Bibi ging naast hem zitten en keek naar de oude koekoeksklok aan de wand: 23.47 uur. ‘Dan ga ik maar,’ zei Olle. ‘Heb je alles? Drinken, appel? En je weet wat je moet doen? Of zullen we nog één keer …?’ vroeg Bibi. ‘Jaha,’ viel hij haar in de rede. ‘Het komt goed. Echt.’ Ze zuchtte. ‘Goed dan. Zet ’m op.’ Ze pakte zijn hand en kneep in zijn knokkels. Hij sloeg het boek open op pagina tien. Bibi keek de andere kant op. Zijn wangen gloeiden. ‘Doei,’ zei hij. ‘Tot snel,’ antwoordde ze.

Wat betekent dapper zijn? Wanneer was jij voor het laatst heel dapper? Geef een voorbeeld! Wat zorgde ervoor dat je deed wat je eigenlijk niet durfde? Hoe voelde je je nadat je dapper was? Wat heb je ervan geleerd?

Over magie
Voor de derde keer sloot Olle zijn ogen. Alle beelden van wat Buil de afgelopen tijd had aangericht schoten door zijn hoofd. Hij kneep zijn lippen samen en balde zijn vuisten. De woede schoot door zijn lijf. ‘Moundesivo Ripozito!’ lispelde hij weer, harder nu. Het zolderkamertje trilde. Met een vaart vloog het stoeltje van Buil achterover. Hij klapte met zijn hoofd tegen de houten vloer. Stil bleef hij liggen. Olle sloeg zijn handen voor zijn mond.

Wat is magie? Als jij een toverspreuk kon uitspreken, welke zou dat zijn en waarom? Zou je goede of een slechte tovenaar zijn? Zou jij iemand kunnen helpen met een toverspreuk? Hoe dan?

Over verdwijnen in een boek
Op het moment dat hij de woorden las, begon alles te tollen. Hij werd omgeven door het blauwe licht, dat langs zijn oren suisde. Het was overal. Daarna werd het zwart voor zijn ogen. Het leek wel alsof hij in een achtbaan zat. Zijn maag draaide rondjes. Langs zijn wangen raasde wind, die warm aanvoelde en veel lawaai maakte. Zijn tenen tintelden. Hij tolde in rondjes door een blauwpaarse tunnel. Af en toe raasden er geelblauwe slierten met hem mee. Toen was het plotseling stil.

In welk boek zou jij wel willen verdwijnen en waarom? Wat zou je doen als je ineens middenin je lievelingsboek zat? Zou je iemand meenemen? En zo ja, wie? Zou je er voor altijd willen blijven, of niet? Waarom wel/niet?

Doen

De boekenvloek tekenen
In Olle en de Boekenvloek verdwijnen kinderen in hun boeken. Op het moment dat ze de eerste regels lezen, verschijnt er een grote lichtbol, en daarna schieten ze een tunnel in. Hoe ziet dit moment eruit volgens jou? Vraag de kinderen hier een tekening van te maken. Portret van jezelf als tovenaar tekenen Aan het einde van het boek gebruikt Olle magie om iedereen te redden. Hoe zou jij eruit zien als je een tovenaar was? Vraag de kinderen een zelfportret te maken in een magische omgeving.

Een stukje verhaal schrijven
In welk boek zou jij het liefste willen verdwijnen? Wat zou er gebeuren als jij ineens in het verhaal terecht komt? Schrijf een stukje verhaal, waarin jij de hoofdpersoon van het boek ontmoet. Bedenk iets belangrijks wat jij zou doen om de hoofdpersoon te helpen! Schrijf hier een stukje verhaal over.  

Een toverspreuk schrijven en tekenen
In Olle en de Boekenvloek komen twee belangrijke boeken naar voren: Magie der Laatsten Orde Deel 1 (Witte Magie) en Deel 2 (zwarte Magie):

Opa zocht de pagina op. De bladzijden knisperden tussen zijn vingers. ‘Hier.’ Hij legde zijn vinger op het papier. Olle stak zijn nek uit en gluurde naar het boek. Er stonden zwierige letters met zwarte krullen in. Tussendoor stonden kriebelige lijntekeningen. Hij stootte Bibi aan, die ademloos toekeek. ‘Het zijn een soort gebruiksaanwijzingen,’ zei opa.

Maak een extra bladzijde voor een van deze magieboeken. Bedenk een spannende toverspreuk met een uitleg, en maak er tekeningen bij, zodat het een soort gebruiksaanwijzing wordt.