Lestips bij ‘Waar de wind waait’

Gemaakt door De Kinderboekenjuf Ingrid Rijnbout

Wie kan er nu beter lestips bedenken dan een juf die ook nog eens heel veel van boeken houdt? De Kinderboekenjuf Ingrid Rijnbout recenseerde ‘Waar de wind waait’ (kijk hier maar) en maakte daarnaast een aantal leuke lestips.  

Om kinderen te enthousiasmeren om het boek te lezen en hen te stimuleren om erover na te denken kun je het boek koppelen aan mini leeslessen. Dit zijn tevens manieren om met kinderen in gesprek te raken over boeken en hun interesses te ontdekken.

Overige lesideeën bij verschillende gedichten

Gedicht ‘ruilen’

Verzamel een aantal tijdschriften. Knip steeds twee hoofden uit, die ongeveer even groot zijn én ruil een stukje om zoals in dit voorbeeld. Knip bijvoorbeeld de bovenste helft af en ruil die om met de bovenste helft van een ander hoofd of doe dit met stukjes zoals dit voorbeeld.
Of laat twee kinderen zichzelf tekenen met delen van een ander kind, welke stukjes ruil je om? Wellicht kan dit voorbeeld ter inspiratie dienen.

Gedicht ‘opa’

Maak zelf wolken met de kinderen. Gebruik hiervoor watten en lichtblauw papier. Welke vormen kunnen zij maken?

Gedicht ‘tureluur’

Gluren bij de buren. Hoe zou dat er bij jou uit zien? Teken het zelf in dit sleutelgat zoals dit voorbeeld.