Referentie n.a.v. Workshop poëzie
op de IMC Weekendschool Zuid-Oost

Door Evelien Feltzer, jaarcoördinator

Brenda heeft een les Poezië gegeven aan de eerstejaars leerlingen van de IMC Weekendschool Zuidoost in het kader van het vak Taal en Poezië. Onze leerlingen komen van verschillende basisscholen in Amsterdam Zuidoost en zijn tien en elf jaar oud. Zij gaven voor de les aan Poezë best spannend te vinden, omdat ze niet zo goed wisten wat ze zich erbij voor moesten stellen. Brenda wist in een korte tijd een open en veilige sfeer te creëren waardoor de leerlingen zichzelf durfden te laten zien in hun gedichten.
Hierdoor ontstond er bijvoorbeeld een bijzonder moment waarin een leerlinge haar verdriet kon tonen over haar overleden konijn, omdat ze eindelijk woorden aan dit gevoel kon geven. Brenda ziet wat ieder individu nodig heeft en stimuleert met haar enthousiasme. Vooraf hebben we geregeld email-contact gehad over de inhoud van de les. Brenda staat open voor feedback en verwerkt dit in haar lessen. Haar kleurrijke materiaal sluit goed aan bij de doelgroep. Hopelijk zien we haar volgend jaar weer terug!

Referentie n.a.v. groepsbezoek
op de Bloeiende Perelaar te Zuidoost-Beemster

Door Monique Faems, docent groep 3

Brenda is op groepsbezoek geweest in groep 4. Zij heeft een spontaan en open contact met de kinderen in de groep. Zij draagt gedichten voor uit haar boek “Waar de wind waait” en tussendoor is er de gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen. De kinderen waren erg nieuwsgierig naar hoe je nou een schrijver wordt, hoe boeken gemaakt worden en hoe boeken uiteindelijk verkocht worden. Brenda neemt goed de tijd om dit de kinderen uit te leggen. De kinderen waren erg enthousiast en luisterden aandachtig naar de gedichten die voorgedragen werden. Het groepsbezoek heeft ertoe bijgedragen dat de kinderen zelf enthousiaster met het schrijven van verhalen aan de slag zijn gegaan. Het was een leuk en leerzaam uurtje.
Wat reacties van de kinderen:

“Ik wist niet dat het zo lang duurt voordat een boek in een winkel ligt.”

“Ik ga nog meer verhalen in mijn schrift schrijven want misschien kan ik dan ook schrijver worden.”

“O, het geeft niet dat je niet kunt tekenen dat kan dan een ander voor je doen.”

“Nu weet ik waarom boeken zo duur zijn er moeten heel veel mensen aan werken.”

“Ik hoop dat we vaker een echte schrijver op visite krijgen.”